Despre Noi

La origini...

Giuseppe Bordignon a fondat grupul în 1972 datorită experienței sale în sectorul confecțiilor metalice de tip medii-grele. Un grup care astăzi se mândrește cu patru fabrici, o rețea comercială care acoperă Europa Centrală și de Est și o companie de transport care coordonează logistica corporativă.

Astfel s-a ajuns la un grup mare, industrial, condus de cei doi parteneri fondatori, Giuseppe Bordignon și Anna Loro, care, sprijiniți de fiii lor Diego, Michele și Walter, duc mai departe interesele companiei cu determinare și angajament.

Bordignon Group a decis imediat să ofere clienților săi un serviciu integrat și complet. Cei care se bazează pe noi au încredere că suntem un partener care oferă un serviciu complet. Nu numai că ne ocupăm de zincare termică, dar manipulăm și transportăm încărcături grele și dimensiuni mari.

Peste patruzeci de ani de muncă, de creștere constantă, de succese consolidate

ÎNCEPUTUL

Din colaborarea cu un grup de prieteni, producători de arcuri pentru paturi, a luat naștere fabrica de zincare electrolitica ‘’Galvanica Loro’’.

RECONVERSIUNEA

Compania iși schimbă procedeul, prin imersarea într-o baie de zinc topit, specializându-se astfel în zincare termică.

Creșterea

Este construită o nouă fabrică având în dotarea tehnică o baie de zincare termică cu lungimea de 10 metrii care a marcat tranziția de la un proces artizanal la un proces industrial.
Zincheria 1985

Achiziția

A fost achiziționată fabrica Zincheria Se.Ca. din Ala (Trento), o companie care oferea servicul de zincare termică, fondată în 1980, cu o baie de zincare termică cu lungimea de 3,5 metrii.

Extinderea

Fabrica din Rosa`, primește numele de Zincheria Valbrenta, își mărește baia de zincare termică la lungimea de 14 metrii. Posibilitatea de a lucra volume mari a deschis noi perspective de acțiuni în teritoriu.
Ampiamento Zincheria Valbrenta

Transformarea

Zincheria Se.Ca și-a schimbat radical structura. Activitatea s-a mutat într-o fabrică de producție mult mai mare, echipând-o cu o baie de zincare termică cu dimensiunea de 10 metrii lungime. În același timp numele companiei a fost schimbat în Zincheria SECA Spa.
Zincheria SECA Anno 1995

Dezvoltarea

Pentru a satisface noile nevoie ale pieței, Zincheria SECA Spa își extinde dimensiunea băii de zincare termică până la cea actuală având lungimea de 14 metrii, acoperind o suprafață de 23.000 m2 din care 5600 m2 fiind acoperiți.
Zincheria SECA anni 2000

Integrarea

Pentru a completa calitatea serviciilor oferite, DMW Logistic Srl a fost înființată o companie de transport pentru terți susținând logistica funcțională pentru zincarea termică.
Camion DMW Logistic

Extinderea

Zincheria Valbrenta se extinde pe o suprafață de 50.000 m2 din care 12.000 m2 fiind acoperiți.
Zincheria Valbrenta

Reper istoric

Bordignon Group sărbătorește 40 de ani de activitate.
Zincheria S.A.

International view

Zincheria SA a luat naștere în Balotești, lângă București (România). Noua fabrică ocupă o suprafață de 25.000 m2 dintre care 5.200 m2 fiind dedicați spațiului pentru producție și creează aproximativ 30 de locuri de muncă.

The challenge

Zincheria Valbrenta își extinde și mai mult oferta în direcția zincării la cald de dimensiuni mari. O intervenție structurală transformă actuala instalație de zincare termică în cea mai mare din Europa, garantând prelucrarea de piese individuale cu greutate de până la 30 de tone și 19 metri lungime. Dimensiunile băii de zincare termică sunt excepționale: 16,5 metri lungime, 2,8 metri lățime și 3,4 metri adâncime.
Interno Zincheria

Aniversarea a 45 de ani

O zi specială pentru a sărbători patruzeci și cinci de ani de muncă și pasiune: La Zincheria Valbrenta din Rosà, Bordignon Group (peste 200 de angajați și peste 30 de milioane de euro în cifra de afaceri) sărbătorește primii 45 de ani de activitate în țara în care a început totul, în 1972.
Quaranticinquesimo anniversario zincherie

Zincheria B&B

Este o companie fondată la începutul anilor ’80, în Montereale Valcellina (PN), pe o suprafață de 150.000 de metrii pătrați, din care 7.000 de metrii pătrați acoperiți. Lungimea băii de zincare termică este de 16 metrii.
Zincheria B&B vista frontale

VIZIUNEA ANTREPRENORIATUL

Membrilor fondatori și creșterea permanentă a garantat o îmbunătățire continuă în domeniul productiei, economic și social, se regăsește acum în a doua generație a familiei Bordignon ce lucrează necontenit pentru a consolida calitatea serviciilor oferite.
La zincatura è precisione

Oltre quarant’anni di lavoro, di crescita costante, di successi consolidati

L’inizio

Dalla collaborazione con un gruppo di amici, produttori di molle per reti da letto, nasce l’impianto di Zincatura Elettrolitica (Galvanica Loro).

La riconversione

L’Azienda cambia la produzione, con l’immersione nello zinco fuso, specializzandosi nella Zincatura a caldo.

La crescita

Viene realizzato un nuovo impianto con vasca di 10 metri di lunghezza che segna il passaggio da realtà artigianale a processo industriale.

Zincheria 1985

L’acquisizione

Viene rilevata la Zincheria Se.Ca. di Ala (Trento), un’azienda galvanica, sorta nel 1980, con vasca di metri 3,5 metri di lunghezza.

L’ampliamento

Lo stabilimento di Rosa’, che assume la denominazione di Zincheria Valbrenta, porta la propria vasca di zincatura alla dimensione di 14 metri. La possibilità di maggiori lavorazioni apre nuove prospettive d’azione sul territorio.

Ampiamento Zincheria Valbrenta

La trasformazione

Zincheria Seca modifica radicalmente la propria struttura. L’attività si trasferisce in un’area produttiva molto più ampia, dotandosi di un impianto con vasca di zincatura lunga 10 metri; contemporaneamente la denominazione sociale viene variata in Zincheria SECA Spa.

Zincheria SECA Anno 1995

Lo sviluppo

Zincheria SECA, per far fronte alle nuove esigenze di mercato, amplia le dimensioni della vasca di zincatura fino agli attuali 14 metri, attestandosi su una superficie complessiva di 23.000 mq. con una parte coperta di circa 5.600 mq.

Zincheria SECA anni 2000

L’integrazione

Per completare la qualità del servizio offerto viene fondata DMW Logistic Srl Azienda di trasporti c/terzi e logistica funzionale alla Zincatura a caldo.

Camion DMW Logistic

L’espansione

Zincheria Valbrenta si estende su un’area di 50.000 mq. con una superficie coperta di 12.000 mq.

Zincheria Valbrenta

Lo storico traguardo

Bordignon Group festeggia 40 anni di attività.

Zincheria S.A.

L’apertura all’estero

Nasce Zincheria SA a Bucarest (Romania). Il nuovo stabilimento occupa un’area di 25.000 mq. 5.200 dei quali sono dedicati alla linea di produzione, e impiega circa 30 dipendenti locali.

La sfida

Zincheria Valbrenta amplia ulteriormente la sua offerta in direzione della zincatura a caldo di grandi dimensioni. Un intervento strutturale trasforma l’attuale impianto di Zincatura nel piu’ grande d’Europa, garantendo la lavorazione di singoli elementi con una portata di 30 tonnellate di peso, fino a 19 metri di lunghezza. Le dimensioni della vasca di zincatura sono eccezionali: 16,5 metri in lunghezza, 2,8 metri in larghezza e 3,4 metri in profondità.

Interno Zincheria

45° anniversario

Una giornata speciale per celebrare quarantacinque anni di lavoro e di passione: alla Zincheria Valbrenta di Rosà, Bordignon Group (oltre 200 dipendenti e più di 30 milioni di euro di fatturato) festeggia i suoi primi 45 anni di attività proprio nel paese in cui tutto è cominciato, nel 1972.

Zincheria Quarantesimo anniversario

Zincheria B&B

È un’azienda nata all’inizio degli anni 80, a Montereale Valcellina (PN), si sviluppa in un’area di 150000 mq, di cui 7000 mq coperti. Dimensioni della vasca lunghezza 16 m
Zincheria B&B vista frontale

LA VISIONE IMPRENDITORIALE

La continua ricerca per garantire un continuo miglioramento in ambito produttivo, economico e sociale, trova ora riferimento nella seconda generazione della Famiglia Bordignon, operando a 360 gradi per consolidare la qualità del servizio offerto.
La zincatura è precisione
We use cookies to give you the best experience.